آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) شماره ثبت (246)

1399/9/20-12:35


نظر به اینکه مجمع عمومی عادی به طور فوق¬العاده شرکت سیمان مجد خواف در نوبت اول به تاریخ 30/06/1399 به دلیل عدم حضور اکثریت سهامداران رسمیت نیافت بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت می¬نماید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق¬العاده (نوبت دوم) سال مالی 29/12/1398 شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) که رأس ساعت 30/13 روز سه¬شنبه مورخ 02/10/1399 در محل خراسان رضوی،شهرستان خواف میدان شهید صبوری- جاده کارخانه سیمان - کارخانه سیمان مجد خواف تشکیل می¬گردد شرکت نمایند. بدینوسیله از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می¬آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای سه¬شنبه مورخ 25/09/1399 و چهارشنبه مورخ 26/09/1399 از ساعت 8 الی 16 با در دست داشتن کارت ملی، اصل وکالتنامه یا اصل برگ نمایندگی معتبر به همراه اصل برگ سهام به یکی از نشانی¬های ذیل مراجعه فرمایند. بدیهی است طبق ماده 99 قانون تجارت تنها دارندگان برگه ورود به جلسه حق حضور در مجمع را خواهند داشت: 1- تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، نبش خیابان معصومی، پلاک 172، طبقه سوم . 2- خراسان رضوی، شهرستان خواف، میدان شهید صبوری- جاده کارخانه سیمان -کارخانه سیمان مجد خواف. دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398. 2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت. 3-بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی و صورت¬های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1398. 4-انتخاب حسابرس، بازرسان قانونی و تعیین حق¬الزحمه آنان . 5-تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره. 6-تعیین روزنامه¬های کثیرالانتشار جهت درج آگهی¬ها . 7- انتخاب اعضاء هیأت مدیره. 8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق¬العاده می¬باشد. ضمناً رعایت پروتکل¬های بهداشتی و همراه داشتن ماسک و دستکش جهت حضور در محل شرکت و مجمع الزامی می¬باشد. هیأت مدیره شرکت سیمان مجد خواف

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها