آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) شماره ثبت (246)و شناسه ملی 10380041894

1400/6/21-11:24


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) شماره ثبت (246)و شناسه ملی 10380041894 نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) در نوبت اول به تاریخ 31/04/1400 به دلیل عدم حضور اکثریت سهامداران رسمیت نیافت بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت می¬نماید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) سال مالی منتهی به 30/12/1399 رأس ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 31/06/1400 در محل خراسان رضوی، شهرستان خواف، میدان شهید صبوری، جاده کارخانه سیمان، کارخانه سیمان مجد خواف تشکیل می¬گرددشرکت نمایند. بدینوسیله از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می¬آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای یکشنبه مورخ 28/06/1400 و دوشنبه مورخ 29/06/1400 از ساعت 8 الی 16 با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر به همراه اصل برگ سهام به یکی از نشانی¬های ذیل مراجعه فرمایند. بدیهی است طبق ماده 99 قانون تجارت تنها دارندگان برگه ورود به جلسه حق حضور در مجمع را خواهند داشت: 1- خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، نبش کوچه معصومی، پلاک 172، طبقه سوم 2- خراسان رضوی، شهرستان خواف، میدان شهید صبوری، جاده کارخانه سیمان، کارخانه سیمان مجد خواف دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399. 2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت. 3- بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی وصورت¬های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 30/12/1399. 4- انتخاب حسابرس، بازرسان قانونی و تعیین حق¬الزحمه آنان. 5- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره. 6- تعیین روزنامه¬های کثیرالانتشار جهت درج آگهی¬ها. 7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می¬باشد. ضمناً رعایت پروتکل¬های بهداشتی و همراه داشتن ماسک و دستکش جهت حضور در محل شرکت و مجمع الزامی می¬باشد. هیأت مدیره شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام )

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها