درباره کارخانه سیمان مجد خواف

شرکت سیمان مجد خواف

چشم انداز تکمیل خط تولید

تخصیص بهینه منابع مالی، کیفیت محوری، حذف هزینه های زاید شاخص های برجسته الگوی مدیریت اجرایی شرکت بوده تا از سرمایه مردمی به نحو شایسته حراست گردد و با همین رویکرد به تکمیل کامل خط تولید می اندیشد. نقطه شروع عملیات اجرایی تکمیل خط تولید که می تواند آنرا به واحد اقتصادی تاثیر گذار در منطقه مبدل سازد ترسیم نحوه تأمین مالی می باشد. در راستای تحقق این ضرورت پیگیری مداوم شرکت منجر به تصویب تسهیلات ارزی خرید ماشین آلات خارجی از سوی بانک صنعت و معدن در تاریخ 29/4/1392 گردید که عمدتا به دلیل فقدان منابع ارزی در کشور تا کنون محقق نگردید. لذا علاوه بر پیگیری روند مذکور، مذاکرات با منابع فاینانس خارجی نیز جریان دارد که امید است پس از قطعی شدن هر کدام از منابع مذکور با تکیه بر سازمان اجرایی مجرب و متعهد شرکت در حدود بیست ماه پس از شروع عملیات اجرایی هدف موصوف تحقق یابد.

اجرای کامل تاسیسات زیربنایی

خط انتقال برق 132 کیلو ولت دو مداره اختصاصی کارخانه متناسب با ظرفیت کل خط تولید به همراه پست اصلی ورودی کارخانه مشتمل بر بخش های ولتاژ بالا H.V)) ترانسفورماتور ورودی 30MVA و بخش ولتاژ متوسط (MV) و سیستم تهیه، انتقال و ذخیره سازی و تصفیه آب صنعتی از جمله تاسیسات زیربنایی کارخانه می باشند که برای کل خط تولید اجرا گردیده است.

خط انتقال برق ۱۳۳۳ کیلوولت اختصاصی کارخانه به طول ۱۳ کیلومتر
پست اصلی کارخانه
بخش ولتاژ بالا (HV) پست اصلی کارخانه
ترانسفورماتور 30MVA تغذیه برق کارخانه

حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می گردد. (اصل پنجاهم قانون اساسی) محیط زیست حفظ محیط زیست و منابع خدادادی آن برای برخورداری آحاد بشر از آن وظیفه ای است که بیش از پیش میبایستی در سیاستگذاریهای اجرایی اعمال گردد در این رابطه شرکت سیمان مجدخواف با التزام عملی به این مهم نکات ذیل را وجه همت خود قرار داده است:

  • بهره مندی از شرکت مشاور معتمد محیط زیست در طول اجرای پروژه با هدف تطابق مراحل عملیات اجرایی با الزامات زیست محیطی
  • اجرای بیش از ۱۲ هکتار فضای سبز با بهره گیری از شبکه آبیاری قطرهای که هر سال بر آن افزوده می گردد.
  • بهره برداری فاز اول کارخانه تحت نظارت شرکت مشاور معتمد محیط زیست استان خراسان رضوی به همراه پایش و اندازه گیری مستمر آلاینده های زیست محیطی
  • پایداری میزان آلایندگی گازهای خروجی از دودکش ها در محدوده بسیار پایین تر از معیار مجاز استانداردهای ملی
  • اجرای سیستم تصفیه فاضلاب در کارخانه
  • اجرای آبند به منظور تقویت سفره آبهای زیرزمینی و ایجاد امکان زیستگاهی برای پرندگان مهاجر و موجودات زنده در راستای اهداف زیست محیطی شرکت