رحلت حضرت محمد مصطفی ص و شهادت امام حسن مجتبی ع و امام رضا ع بر همگان تسلیت باد .