تایید رای داد گاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسا ن رضوی در خصوص تایید فسخ قرارداد اجاره زمین ده هکتاری شرکت سیمان مجد خواف

1402/9/15-10:33


دادخواست بدوي اداره کل راه وشهرسازي استان خراسان رضوي درخصوص فسخ قرارداد اجاره زمین ده هکتاری جنب ایستگاه راه آهن خواف . دعوي علیه شرکت سیمان مجد خواف موضوع زمین 10 هکتاري جنب ایستگاه راه آهن تاریخ طرح دعوي علیه شرکت 1401/05/30 که دادگاه بدوی رای به فسخ قرارداد اجاره زمین صادر نموده است تایید فسخ قرارداد اجاره زمین توسط دادگاه تجدید نظر استان و ابلاغ در تاریخ 1402/08/20

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها